گریتینگ و کاربرد آن

گریتینگ
گریتینگ یا صفحات مشبک فلزی در صنایع بیشماری مورد مصرف دارد بطوریکه روز به روز بر دامنه مصرف آنها اضافه میشود .
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
صنایع فولاد سازی و کارخانجات سیمان
نیروگاههای برق
صنایع دریائی و کشتی سازی
انواع پلکان و پله فرار
پوشش انواع کانالها و پلهای مابین کوچه و خیابان
سالن رنگ کارخانجات خودروسازی
مشخصات فنی :
گریتینگها بر اساس استاندارد DIN-1580-1055-24531-24532 و با بارگذاری گوناگون و با مواد اولیه تسمه و میلگرد تولید می گردد ، بطوریکه تنوع در انواع تسمه به ارتفاع های گوناگون و با ضخامت های گوناگون و با چشمه های متفاوت و همچنین بسته به نوع میلگرد مصرفی اعم از ساده یا آجدار و یا چهارگوش پیچیده شده متجاوز از 50 نوع محصول متنوع می باشد و به درخواست مشتری می تواند تولید گردد ، بطوریکه کلیه اتصالات جوشی از نوع CO2 و بدون گل جوش بوده و این شرکت دارای انواع قالبهای مورد نیاز گریتینگ سازی بوده و به محض سفارش مشتری می تواند مبادرت به تولید نماید .
انواع تسمه و میلگرد مصرفی
تسمه با عرض های 25 الی 100 میلیمتر به ضخامت های 3 و 4 و 5 و 6 میلیمتر موجود می باشد
میلگرد مصرفی معمولا با قطرهای 6 و 8 و 10 میلیمتر و به صورت ساده و آجدار و نیز چهارگوش پیچیده شده به ضخامت 8 و 10 میلیمتر می باشد .
انواع گریتینگ
تسمه در تسمه ( تسمه های هم عرض ) - ضخامت 3 ، 4 ، 5 و حداکثر ارتفاع 50 میلیمتر
تسمه در تسمه دندانه دار ( تسمه های هم عرض ) - ضخامت 3 ، 4 ، 5 و حداکثر ارتفاع 50 میلیمتر
تسمه در نیم تسمه ( تسمه های غیر هم عرض ) - محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد
تسمه دندانه درا در نیم تسمه ( تسمه های غیر هم عرض ) - محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد
تسمه به میلگرد ( ساده و یا آجدار و یا چهارگوش پیچیده شده ) - محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد
تسمه دندانه دار به میلگرد - محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد
انواع گریل و انواع پله - محدودیت ضخامت و ارتفاع ندار

/ 0 نظر / 11 بازدید