کانال هدایت آب مخصوص آشپزخانه های بزرگ

کانال  به طول یک متر، دارای درپوش استیل به طول 1 متر، دارای مجرای خروجی عمودی و جانبی و انتهایی، مناسب برای آشپزخانه های بزرگ، دارای عرض 14 سانت و دو ارتفاع 12 سانت و 6 سانت

/ 0 نظر / 56 بازدید