کانال ژیش ساخته آب و انواع گریتینگ

کانال پیش ساخته محصول مدرن و جالبی که در تمام فضاهای ساختمان و حتی شهر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کانال پیش ساخته آب
در تصویر فوق سیستم خطی هدایت آب به عنوان مثال در یک پشت بام قابل مشاهده است.
کانال پیش ساخته آب و کف شوی
در این تصویر نیز سیستم نقطه ای مشخص شده. کاملاً واضح است که به دلیل هزینه های شیب بندی سیستم خطی مناسب تر است.

/ 0 نظر / 9 بازدید