کلمپ یا بست کریتینگ در تهران

کلمپ یا بست کریتینگ

 
 
 

جهت تثبیت گریتینگ در محل نصب، به علت اینکه بتوان گریتینگ را در هنگام نیاز

از محل خود بیرون آورد آن را جوش نمی دهند، بلکه با استفاده از بست ثابت می کنند.

برای هر عدد گریتینگ معمولا چهار عدد بست گریتینگ کافی است.

اجزای تشکیل دهنده ی بست گریتینگ ابرویی، چنگکی و پیچ و مهره می باشد.

بست گریتینگ را نیز پس از تولید، گالوانیزه گرم و یا سرد می کنند
/ 0 نظر / 49 بازدید