شبکه های فولادی گریتینگ

بیشترین مصرف شبکه های فولادی در مکانهایی است که به استحکام زیاد نیاز باشد . این نوع گریتینگ معمولا از اتصال تسمه و تسمه – تسمه و نیم تسمه – و یا تسمه و میلگرد ساختهمی شوند .

گریتینگ گالوانیزی فولادی یکی از متداول ترین شبکه های فولادی مورد استفاده در پلتفرمها ،پوشش کانالها ترنچها و راه پله های صنعتی می باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید