مزایای کانال های پیش ساخته آب

برتری کانال های پیش ساخته نسبت به روش های دیگر هدایت آبهای سطحی چیست ؟

  •  اجرای سیستم خطی یا همان کانال های پیش ساخته هدایت آب نسبت به سیستم نقطه ای (کف شور) یا کانال های سنتی هدایت آب که در محل ساخته می شوند به مراتب از سرعت بالاتری برخوردار است. سرعت بالای اجرا باعث صرفه جویی در هزینه های پروژه خواهد شد .

 

  • در سیستم خطی هزینه های شیب بندی و پوکه ریزی پایین تر است . اجرای تعداد زیادی کف شور باعث پیچیدگی شیب بندی و بالا رفتن حجم حفاری یا پوکه ریزی میگردد که در صورت استفاده از سیستم خطی این مشکلات برطرف خواهد شد.
  • همچنین ریسک آب گرفتگی در سیستم خطی کاملاً برطرف خواهد شد
  • در مقایسه ی کانال های سنتی که با مصالح بناییهمچنین ریسک آب گرفتگی در سیستم خطی کاملاً برطرف خواهد  مثل سنگ و بتن ساخته می شدند و ازگریتینگ استفاده می نمودند با کانال پیش ساخته باید گفت مقاومت شیمیایی بالا در محیط اسیدی کارخانجات و مکان هایی که شستشو با مواد شیمیایی صورت می گیرد باعث می شود که عمر مفید این محصول بسیار زیاد باشد.
  • همچنین در مورد ابعاد کانال ها باید در نظر داشت که کانال های پیش ساخته به دلیل ضریب انتقال هیدرولیکی و صیقلی بودن سطح داخلی همچنین امکان تعبیه ی خروجی های متعدد جانبی، انتهایی و کف در طراحی سیستم هدایت آب معمولاً با عرض بسیار کمتر از کانال های سنتی ساخته شده از بتن یا سنگ در نظر گرفته می شوند و قابلیت عبور آب تا سه برابر کانال های سنتی را دارند.لذا به عنوان مثال کانال های با عرض ۲۰ سانتی متر فقط در مواردی که دبی آب بسیار زیاد باشد به کار برده میشود و ذهنیت کانال های با عرض ۲۵ و ۳۰ مربوط به کانال های سنتی بوده و در مورد کانال های پیش ساخته در اکثر موارد یک کانال با عرض ۱۳ سانتیمتر پاسخگوی دبی آب پروژه های مختلف خواهد بود.
  • مقاومت وزنی بالا نیز از دیگر مزایای این کانال ها می باشد که به عنوان مثال کانال های سری کنادرین نیکول تا ۲۵ تن به ازای هر محور خودرو مقاومت وزنی دارند!     
/ 0 نظر / 10 بازدید