گریتینگ

گریتینگ فولادی

تسمه باربر (LOAD  BEARING  BAR )
 تسمه  باربر : تسمه ای است  که تحمل کننده وزن است و بر روی  تکیه گاه
قرار می گیرد .
Upright  positioned  flat  bar –gives  the  load          
bearing  capacity  to  the grating

 رابط : CROSS  BAR
میلگرد  ٰ تسمه ویا  چهار پهلویی که ثابت کننده فاصله
باربر ها باشند و شبکه را تثبیت می کنند و تاثیر چندانی بر روی 
 تحمل بار گریتینگ ندارد.
Twisted  square  bars  connect the  load  bars  at
Right  angles ( connected  by  press  welding)

گریتینگ  ضد لغزش  یا مضرس دار (  GRATING  TYPE  SAF)
گریتینگی که از تسمه های آجدار شده (مانند شکل) تشکیل شده باشد
Load  bearing  bar  with  serrated  top

/ 0 نظر / 9 بازدید