استاندارد

 

کشور های پیشرفته جهان سالیان طولانی در رابطه با شبکه های فولادی (گریتینگ) و مقاومت آنها تحقیقات

 

وسیعی انجام داده و استاندارد هایی در رابطه با این محصول تعریف نموده اند. 

 

 

امیدواریم در این رابطه بتوانیم از همکاری و راهنمایی بازدیدکنندگان سایت حداکثر استفاده را ببریم.

 

 

GRATING PANELS

GRATING LAYOUT CLEARANCE

استاندارد ملی ایران

Standard Specification for
Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel 
Products

Standard Practice for
Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip Galvanized 
Structural Steel Products and Procedure for Detecting
Embrittlement

Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware1

Standard Practice for
Safeguarding Against Warpage and Distortion During Hot- 
Dip Galvanizing of Steel Assemblies1

standard specification for steel casting, carbon, for general application

Standard Specification for Zinc

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

American national standard

 
/ 0 نظر / 7 بازدید