استاندارد گریتینگ

 

به طور قطع تولید هر قطعه ی صنعتی بدون در نظر گرفتن باید ها و نباید های مخصوص به خود قابل امکان نیست. در واقع استانداردی نیاز است تا تولید کننده حدود خط تولید خود را شناسایی کند و بر طبق آن استاندارد پیش برود.

لذا گریتینگ نیز از استاندارد بین المللی مختص به خود پیروی می کنند. این استاندارد که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد با عنوان ANSI MBG 531 برای همه سازندگان گرتینگ شناخته شده است. همچنین استاندارد گالوانیزه گریتینگ با عنوان ASTM A123 جهت گالوانیزه کردن گریتینگ های تولیدی این شرکت لحاظ می گردد.

/ 0 نظر / 25 بازدید