مقایسه گریتینگ تسمه در نیم تسمه با تسمه در میلگرد

 

در تکنولوژی گریتینگ تلاش بیشتر بر آن است که بتوان تسمه ها را به صورت کاملا عمود

 قرار داد زیرا کوچکترین انحرافی مقاومت تسمه و گریتینگ را به شدت کاهش داده باعث

 می شود گریتینگ به طور کل دفرمه شود.

 (گریتینگ تولید شده به روش الکتروفورج )

 از آنجایی که تحقیقات و آزمایش های بسیاری بر روی این مسئله انجام شده ، امروز به اثبات رسیده است که گریتینگ های تسمه در تسمه و تسمه در نیم تسمه به دلیل عمود بودن تسمه هایعرضی و طولی مقاومت بسیار بیشتری نسبت به گریتینگ تسمه در میلگرد ( الکتروفورج)دارند که به دلیل استفاده از میلگرد در این سازه به جهت آسانتر کردن فرآیند تولید و ساده ترشدن کار این مقاومت ایجاد نمیشود و میلگرد توانایی تضمین عمود بودن تسمه را مانند تسمه ونیم تسمه ندارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید