بست گرتینگ (Clamp)

جهت تثبیت گریتینگ در محل نصب ،با استفاده از بست ثابت می کنند .

 برای هر عدد گریتینگ به طور معمول چهار عدد بست گریتینگ مورد نیاز می باشد .

 اجزای تشکیل دهنده بست گریتینگ: ابرویی، چنگکی، پیچ و مهره می باشد .

 بست گریتینگ را نیزپس از تولید گالوانیزه گرم می کنند.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید