مقایسه کانال

* امکان استفاده مجدد در مکان های دیگر

* قابلیت استفاده درمنازل، محوطه سازی و پروژه های شهری و صنعتی

* عد م نیاز به تعمیرات در هنگام بهره برداری

* سرعت نصب بالا با توجه به پیش ساخته بودن (این موضوع درمصارف شهری وترافیکی حائزاهمیت است)

* قابلیت شیب بندی کانال

* مقرون به صرفه بودن به دلیل نصب آسان و سریع

* عدم نیاز به تعمیر و نگهداری و نوسازی

* جلوگیری از حوادث و استهلاک خودروها

/ 0 نظر / 15 بازدید