سازنده انواع گریتینگ فلزی Grating و بست گریتینگ در تهران
گریتینگ پله،گریتینگ دریچه منهول ، گریتینگ پل روی نهر ها ،گریتینگ درو درختی ، گزیتینگ صنعت نفت، گریتینگ دور مخزن ، گریتینگ استنس استیل ، گریتینگ کامپوزیت ، گریتینگ شهری
صفحات وبلاگ
نویسنده: گریتینگ حکمت پولاد خورگام - ۱٠ تیر ۱۳٩۱

 

به طور قطع تولید هر قطعه ی صنعتی بدون در نظر گرفتن باید ها و نباید های مخصوص به خود قابل امکان نیست. در واقع استانداردی نیاز است تا تولید کننده حدود خط تولید خود را شناسایی کند و بر طبق آن استاندارد پیش برود.

لذا گریتینگ نیز از استاندارد بین المللی مختص به خود پیروی می کنند. این استاندارد که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد با عنوان ANSI MBG 531 برای همه سازندگان گرتینگ شناخته شده است. همچنین استاندارد گالوانیزه گریتینگ با عنوان ASTM A123 جهت گالوانیزه کردن گریتینگ های تولیدی این شرکت لحاظ می گردد.

گریتینگ حکمت پولاد خورگام
02142695620فکس 09128089673 شرکت حکمت پولاد خورگام www.hpk-co.com
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


گریتینگ - گریتینگ گالوانیزه- کانال پیش ساخته جمع اوری آب سطحی