سازنده انواع گریتینگ فلزی Grating و بست گریتینگ در تهران
گریتینگ پله،گریتینگ دریچه منهول ، گریتینگ پل روی نهر ها ،گریتینگ درو درختی ، گزیتینگ صنعت نفت، گریتینگ دور مخزن ، گریتینگ استنس استیل ، گریتینگ کامپوزیت ، گریتینگ شهری
صفحات وبلاگ
نویسنده: گریتینگ حکمت پولاد خورگام - ۱٠ تیر ۱۳٩٢

کانال پیش ساخته محصول مدرن و جالبی که در تمام فضاهای ساختمان و حتی شهر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کانال پیش ساخته آب
در تصویر فوق سیستم خطی هدایت آب به عنوان مثال در یک پشت بام قابل مشاهده است.
کانال پیش ساخته آب و کف شوی
در این تصویر نیز سیستم نقطه ای مشخص شده. کاملاً واضح است که به دلیل هزینه های شیب بندی سیستم خطی مناسب تر است.

گریتینگ حکمت پولاد خورگام
02142695620فکس 09128089673 شرکت حکمت پولاد خورگام www.hpk-co.com
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


گریتینگ - گریتینگ گالوانیزه- کانال پیش ساخته جمع اوری آب سطحی