سازنده انواع گریتینگ فلزی Grating و بست گریتینگ در تهران
گریتینگ پله،گریتینگ دریچه منهول ، گریتینگ پل روی نهر ها ،گریتینگ درو درختی ، گزیتینگ صنعت نفت، گریتینگ دور مخزن ، گریتینگ استنس استیل ، گریتینگ کامپوزیت ، گریتینگ شهری
صفحات وبلاگ
نویسنده: گریتینگ حکمت پولاد خورگام - ۱۸ تیر ۱۳٩۱

کانال های پیش ساخته هدایت آب های سطحی جهت رمپ پارکینگ 
در ابعاد مختلف 

کانال پیش ساخته

کانال پیش ساخته هدایت آب های سطحی

کانال پیش ساخته جمع آوری آب های سطحی

کانال رمپ

گریتینگ

گریتینگ گالوانیزه

گریتینگ فلزی

گریل

درپوش رمپ

کانال آبرو

آب رو

آبرو رمپ

 گاتر

گریتینگ حکمت پولاد خورگام
02142695620فکس 09128089673 شرکت حکمت پولاد خورگام www.hpk-co.com
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


گریتینگ - گریتینگ گالوانیزه- کانال پیش ساخته جمع اوری آب سطحی