سازنده انواع گریتینگ فلزی Grating و بست گریتینگ در تهران
گریتینگ پله،گریتینگ دریچه منهول ، گریتینگ پل روی نهر ها ،گریتینگ درو درختی ، گزیتینگ صنعت نفت، گریتینگ دور مخزن ، گریتینگ استنس استیل ، گریتینگ کامپوزیت ، گریتینگ شهری
صفحات وبلاگ
نویسنده: گریتینگ حکمت پولاد خورگام - ٢٢ دی ۱۳٩۳

جهت تثبیت گریتینگ در محل نصب ،با استفاده از بست ثابت می کنند .

 برای هر عدد گریتینگ به طور معمول چهار عدد بست گریتینگ مورد نیاز می باشد .

 اجزای تشکیل دهنده بست گریتینگ: ابرویی، چنگکی، پیچ و مهره می باشد .

 بست گریتینگ را نیزپس از تولید گالوانیزه گرم می کنند.

 

گریتینگ حکمت پولاد خورگام
02142695620فکس 09128089673 شرکت حکمت پولاد خورگام www.hpk-co.com
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


گریتینگ - گریتینگ گالوانیزه- کانال پیش ساخته جمع اوری آب سطحی