سازنده انواع گریتینگ فلزی Grating و بست گریتینگ در تهران
گریتینگ پله،گریتینگ دریچه منهول ، گریتینگ پل روی نهر ها ،گریتینگ درو درختی ، گزیتینگ صنعت نفت، گریتینگ دور مخزن ، گریتینگ استنس استیل ، گریتینگ کامپوزیت ، گریتینگ شهری
صفحات وبلاگ
نویسنده: گریتینگ حکمت پولاد خورگام - ٢٥ مهر ۱۳٩۳

کلمپ یا بست کریتینگ

 
 
 

جهت تثبیت گریتینگ در محل نصب، به علت اینکه بتوان گریتینگ را در هنگام نیاز

از محل خود بیرون آورد آن را جوش نمی دهند، بلکه با استفاده از بست ثابت می کنند.

برای هر عدد گریتینگ معمولا چهار عدد بست گریتینگ کافی است.

اجزای تشکیل دهنده ی بست گریتینگ ابرویی، چنگکی و پیچ و مهره می باشد.

بست گریتینگ را نیز پس از تولید، گالوانیزه گرم و یا سرد می کنند
گریتینگ حکمت پولاد خورگام
02142695620فکس 09128089673 شرکت حکمت پولاد خورگام www.hpk-co.com
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


گریتینگ - گریتینگ گالوانیزه- کانال پیش ساخته جمع اوری آب سطحی