سازنده انواع گریتینگ فلزی Grating و بست گریتینگ در تهران
گریتینگ پله،گریتینگ دریچه منهول ، گریتینگ پل روی نهر ها ،گریتینگ درو درختی ، گزیتینگ صنعت نفت، گریتینگ دور مخزن ، گریتینگ استنس استیل ، گریتینگ کامپوزیت ، گریتینگ شهری
صفحات وبلاگ
» گریتینگ چیست و چه کاریردی دارد؟ :: ۸ بهمن ۱۳٩۳
» قیمت خرید و فرو فرو ش گریتینگ :: ۳ بهمن ۱۳٩۳
» گریتینگ کامپوزیتی :: ۱٩ دی ۱۳٩۳
» گریتینگ گالوانیزه گرم چیست؟(گریتینگ کربن استیل-استنلس استیل) در تهران :: ۱۸ دی ۱۳٩۳
» تولیدکننده گریتینگ و پله فلزی با پوشش گالوانیزه گرم در تهران :: ٢۱ آذر ۱۳٩۳
» گریتینگ گالوانیزه در تهران :: ٢۱ آذر ۱۳٩۳
» ط گالوانیزه گرم گریتینگ :: ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» افتخارات ما :: ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» کاربرد گریتینگ :: ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» وزن گریتینگ های فلزی به چند عامل بستگی دارد :: ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» کلمپ یا بست کریتینگ در تهران :: ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» شرکت حکمت پولاد مجری ساخت ونصب گریتینگ کانال و پوشش کف و ترنچ کارخانجات ومحوطه. :: ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» تولید کننده گریتینگ گالوانیزه :: ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» مزایا و وزن انواع گریتینگ گالوانیزه :: ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» گریتینگ تولیدی در تهران :: ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» گریتینگ تولیدی در تهران :: ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» گریتینگ گالوانیزه در تهران :: ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» گریتینک(grating) دریچه - پل - منهول - گریتینگ پله گالوانیزه :: ٢٩ تیر ۱۳٩۳
» مزایای کانال های پیش ساخته آب :: ٢٢ آبان ۱۳٩٢
» گریتینگ فولادی گالوانیزه (شبکه فولادی) :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» کاربرد گریتینگ گالوانیزه فولادی :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» گریتینگ گالوانیزه :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» کانال پیش ساخته آب مخصوص صنایع غذایی و دارویی :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» کانال پیش ساخته آب مخصوص پارکینگ های مسکونی تجاری :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» کانال پیش ساخته آب مخصوص ایستگاه پمپ سوخت ها و گریتینگ فولادی جهت پوشش اتصالات :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» کانال پیش ساخته آب مخصوص استخر های ورزشی و مسکونی :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» کانال پیش ساخته آب مخصوص محوطه سازی استادیوم های ورزشی و سالن ورزشی :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» گریتینگ فولادی گالوانیزه پل روی نهر ها جهت پوشش کانال های شهری و محوطه سازی ها ، :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» گریتینگ فولادی گالوانیزه دریچه منهول مورد استفاده شهرسازی و محوطه سازی :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» کانال پیش ساخنه جمع آوری آب مخصوص پارکینگ ، خیابان ، کارخانجات مواد غذایی، :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: ۳ شهریور ۱۳٩٢
» روش تولید گریتینگ :: ۳ شهریور ۱۳٩٢
» گریتینگ :: ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» گریتینگ تسمه در تسمه و تسمه در نیم تسمه :: ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» انواع پوشش :: ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» تولید انواع گریتینگ پل جهت پوشش کانال،جوی،ترنچ ونهر. :: ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» تولید وفروش انواع گریتینگ در تهران. :: ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» کانال ژیش ساخته آب و انواع گریتینگ :: ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» کانال های پیش ساخته هدایت آب های سطحی - (تهران) :: ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» گریتینگ و شبکه های فولادی کاربرد ان :: ۸ تیر ۱۳٩٢
» خدمات مهندسی گریتینگ و زهکشی = جمع اوری آبهای سطحی :: ۸ تیر ۱۳٩٢
» ساخت گریتینگ :: ۸ تیر ۱۳٩٢
» گریتینگ شبکه فولادی استانداردها :: ۸ تیر ۱۳٩٢
» ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» دور درختی گریتینگ شبکه فولادی = نمای شهر -زیبایی :: ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» گریتینگ شبکه فولادی = پل روی نهر = پل = پوشش نهر = خیابان = :: ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» گریتینگ دریچه = گریتینگ منهول = گریتینگ خیابان :: ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» کانال = گریتینگ= اب سطحی = کارخانجات مواد غذایی :: ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» انواع کانال زهکشی جهت جمع آوری آبهای سطحی - خیابان -کارخانجات- فرودگاه - جاده ه :: ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» گریتینگ فلزی و تعاریف آن :: ۱٤ دی ۱۳٩۱
» تلفکس :: ۱۳ دی ۱۳٩۱
» استاندارد گریتینگ و کانال یه ابرو در داخل کشور - تهران :: ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» معنای لغوی گریل ، گریتینگ و گاتر :: ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» کانالهای پیش ساخته هدایت آب - جدید :: ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» ترنچ و گریتینگ پیش ساخته آب رو کارخانه :: ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» کانال آب پارکینگی :: ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» کانال هدایت آب با درپوش گالوانیزه :: ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» سیستم خطی جمع آوری آب های سطحی با گریتینگ فلزی :: ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» کانال پیش ساخته هدایت آب با درپوش مش گالوانیزه :: ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» کانال هدایت آب مخصوص آشپزخانه های بزرگ :: ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» کانال هدایت آب با درپوش گریتینگ :: ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» مشکل جمع آوری آبهای سطحی شهر های خود را به ما بسپارید :: ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» گریتینگ و جمع آوری ابهای سطحی :: ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» دلایل و موارد استفاده از گریتینگ :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» گریتینگ :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» ارسال گریتینگ به سراسر کشور! :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» وزن گریتینگ :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» تولید انواع گریتینگ با چشمه های مختلف(HDG) :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» مقایسه گریتینگ تسمه در نیم تسمه با تسمه در میلگرد :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» انواع گریتینگ از نظر کاربرد :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» شبکه های فولادی گریتینگ :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» گریتینگ :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» طراحی و اجرای تخصصی پله های فلزی گریتینگ( شبکه فولادی) :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» تولید کننده گریتینگ در تهران :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» سازنده انواع گریتینگ در تهران :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» خط گالوانیزه گرم گریتینگ :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» کانال جمع آوری و هدایت آب های سطحی - (تهران :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» کانالهای پیش ساخته-کانال زهکشی :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» تماس با ما :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» گریتینگ پل در مصارف شهری :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» گریتینگ های مخصوص باغچه :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» گریتینگ و کاربرد آن :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» درپوش گریتینگ ( فاضلاب شهری) دریچه گریتینگ - دور درختی . :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» موارد کاربرد اسپری زینکات :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» گریتینگ چیست :: ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» گریتینگ و کاربرد آن در صنعت :: ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» کاربرد گریتینگ :: ۸ امرداد ۱۳٩۱
» کانال آب رو و گریتینگ پیش ساخته جهت درین رمپ :: ۸ امرداد ۱۳٩۱
» گریتینگ و دریچه کانال پل کانال :: ۸ امرداد ۱۳٩۱
» ارتباط :: ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» گریتینگ پیش ساخته هدایت آب :: ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» کانال پیش ساخته و مصارف ان در صنایع مختلف :: ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» کانال و گریتینگ پیش ساخته جهت درین رمپ پارکینگ - جمع آوری و هدایت آب های سطحی :: ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» گریتینگ گالوانیزه پیش ساخته همراه با کانال آب :: ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» مشخصات کلی شبکه های فولادی (گرینیگ ها) و مصارف عمومی آنها :: ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» کانال های پیش ساخته و گریتینگ جهت درین رمپ پارکینگ - جمع آوری و هدایت آب های سطح :: ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» گریتینگ و کاربرد آن در پوشش کانال ها :: ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» استاندارد :: ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» کانال پیش ساخته :: ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» تلرانس تغیر شکل گریتینگ :: ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» استاندارد ابکاری گالوانیزه گرم :: ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» استاندارد گریتینگ :: ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» عکس گریتینگ :: ۳ تیر ۱۳٩۱
» مقایسه کانال :: ۳ تیر ۱۳٩۱
» گریتینگ پل :: ۳ تیر ۱۳٩۱
» گریتینگ و کاربرد آن در شهرداری و بخش معاونت عمرانی :: ۳ تیر ۱۳٩۱
» کاربرد گریتینگ در صنایع مختلف :: ۳ تیر ۱۳٩۱
» کاربرد کانالهای پیش ساخته (زهکشی) :: ۳ تیر ۱۳٩۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۳ تیر ۱۳٩۱
گریتینگ حکمت پولاد خورگام
02142695620فکس 09128089673 شرکت حکمت پولاد خورگام www.hpk-co.com
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


گریتینگ - گریتینگ گالوانیزه- کانال پیش ساخته جمع اوری آب سطحی